Pozvání do chrámového sboru

Zveme všechny, kdo by se chtěli připojit ke chrámovému sboru na nácvik Vánočních zpěvů. První zkouška bude 18.10.2018.

Každý čtvrtek až do Vánočních svátků je nácvik zpěvů na faře v 19:00 hodin.