Cyklopouť do Žarošic

"Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím." (Mt 11,28)

V pátek 13. července odpoledne, po krátkém požehnání, jsme putovali na kolech do Žarošic na Mariánskou pouť, kde jsme se zúčastnili modlitby růžence, mše svaté a světelného průvodu. Zpět jsme pak putovali ztichlou noční krajinou.