Den se služebníkem Božím Václavem Drbolou

Zveme na pontifikální mši svatou s pomocným biskupem brněnským Pavlem Konzbulem 11. 11.2018 v 10:30 hod. do Bučovic.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

10.30 pontifikální MŠE SVATÁ, celebruje Mons. Pavel Konzbul

14:30 ADORACE a svátostné požehnání

Ve velkém sálu Katolického domu

15.15 obrazy ze života služebníka  Božího P. Václava Drboly (SCÉNICKÉ ČTENÍ)

15.45 komentovaná VÝSTAVA o babických mučednících Václavu Drbolovi a Janu Bulovi

Odpoledne doprovází Scholička ze Slavkova.

V KATOLICKÉM DOMĚ BUDE K DISPOZICI TAKÉ OBČERSTVENÍ A PROGRAM PRO DĚTI.