Křížová cesta 2019

Každý pátek po celou dobu postní je v kostele modlitba křížové cesty v 17:20 hod.

Křížová cesta, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista.