Večer chval

Zveme vás na Večer chval v sobotu 3.11. v 19:30 hod. do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích. Večer budou modlitbu hudbou žďárská kapela El Worship.

Po chválách jste zváni na malé pohoštění na faru.