• Rozpis bohoslužeb o Velikonocích

    Nejvýznamnější křesťanské svátky smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

  • Žďárské pašije

    Pašijový příběh ztvárněný 250 farníky ve Žďáře nad Sázavou se odehraje v úterý 27. března 2018. Pořádáme autobusový zájezd, na který se stále ještě můžete hlásit.

  • Půst papeže Františka

    Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe...