• Nikodémova noc

    Nikodémova noc je každý 15. den v měsíci. Je to pozvání k tiché modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátostí.

  • Misijní neděle 22.10. 2017

    Den modliteb za misie, misionáře, chudé a trpící lidi...

  • Pouť na Vysočinu

    Zveme na pouť na Zelenou horu a baziliky ve Žďáře nad Sázavou a k Božímu milosrdenství do Slavkovic v sobotu 21.10. Odjezd v 6:30 od hotelu Arkáda.