Adventní duchovní obnova pro mládež

Adventní duchovní obnoa pro mládež ve věku 14-30 let na faře v Bučovicích od 1.- 2. 12. 2017.

Zveme mládež ve věku 14-30 let na dventní duchovní obnovu na faru do Bučovic od 1.- 2. 12. 2017. Začneme v pátek mší sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18 hodin. Další program bude na faře, kde bude možné přespat. Společenství, modlitba, duchovní téma budou nás budou naplní tohoto  víkendu. Občerstvení zajištěno. Cena 200 Kč.

Přihlásit se můžete na:   obnova.pio@gmail.com

plakát.pdf