Adventní koncert

Zveme na adventní koncert dětského pěveckého sboru Colori do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích 20. prosince 2017 v 16:30 hodin.

Koncert dětského pěveckého sboru Colori, komorního smyčcového orchestru Petry Tesařové, sólového zpěvu MgA. Kateřiny Schönové a klavírní spolupráce Mgr. art.Ivany Kozánkové Hlavoňové bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích 20. prosince 2017 v 16:30 hodin. Pořádá ZUŠ Artura Nikische ve spolupráci s Římskokatolickou farností Bučovice.