Advetní dílnička na faře

Maminky s dětmi zveme vázání adventních věnců na faru v Bučovicích v sobotu 30.11.2019 v 15:00.

Materiál si prosím přineste s sebou.