Pozvání na roráty

Zveme na rorátní mše svaté, které probíhají po celou dobu adventní ve všedních dnech v 7:00. V sobotu je rorátní mše svatá v 7:00 v Nevojicích.

Co jsou roráty? Roráty (z latinského rorate „rosu dejte“) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu.