Aktuální informace- mše svaté

 13.01.2021

Opatření v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19

Časy bohoslužeb v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích a v kostele sv. Mikuláše v Nevojicích naleznete v ohláškách z poslední neděle. 

Vláda ČR na svém zasedání dne 7.1.2021 schválila prodloužení dosavadních krizových opatření, tj. setrvání na pátém stupni systému PES, počet účastníků bohoslužeb zůstává na 10 procentech kapacity obsazenosti kostela. Pro kostel v Bučovicích nadále platí počet osob na bohoslužbu 32 osob, pro kostel v Nevojicích je to 13 osob.

Mše svaté ve všední dny jsou přístupné volně, bez zapisování.

Účast na nedělní bohoslužbě je vyhrazená pro ty, kdo jsou zapsáni na archy. Je možné se na ně zapsat půl hodiny přede mší svatou, nebo hned po skončení mše svaté. Přenos nedělní mše svaté on-line je v 8:30.

Svaté přijímání je po dobu epidemiologických opatření podáváno v Bučovicích v neděli po mši svaté do 10 h. a během adorace Nejsvětější svátosti v neděli od 15 h. do 16 h. V Nevojicích v neděli po mši svaté do 11:15 h.

S výjimkou členů domácnosti se dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si všichni dezinfikují ruce, vynechá se pozdravení pokoje a během bohoslužby nedochází ke společnému zpěvu.

Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb farnosti v souvislosti s touto náročnou dobou. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela č.ú. 1560680379/0800 pro farnost Bučovice/ č.ú. 1560684329/0800 pro farnost Nevojice jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na jakoukoliv částku, i malou. Rádi Vám vystavíme potvrzení o převzetí daru nebo uzavřeme darovací smlouvu.

Omezená osobní účast na bohoslužbách nemusí vést k ochladnutí našeho života z víry. Využívejme možnosti denního živého spojení s Bohem modlitbou, četbou nebo poslechem.