Aktuální informace

 22.10.2020

Opatření v brněnské diecézi v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19

Drazí farníci,

s ohledem na nová nařízení vlády, platná od 22.10.2020 jsou pokyny pro slavení mše sv. následující:

Mše svaté budou slaveny bez přítomnosti věřících. Výjimkou jsou ti, kdo připravují, nebo mají službu v průběhu liturgie, jako např.  varhaník, kostelník a akolyta. 

Mše svaté probíhají v týdnu jako obvykle, v neděli je jedna mše svatá v Bučovicích v 8.30. Všechny mše svaté jsou přenášeny online.

V rámci individuální duchovní péče je možné přijít 30 min. přede mší svatou ke svátosti smíření, nebo k přijímání. 

Svaté přijímání se bude podávat v neděli 18.10.2020 v Bučovicích od 9.30 do 10.00 a v Nevojicích od 10.00 do 10.45.

Možnost tiché adorace a svátosti smíření v Bučovicích v neděli od 15h do 16h.

Diecézní biskup brněnský Vojtěch Cikrle udělil pro věřící brněnské diecéze až do odvolání dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

U svateb a pohřbů je od středy 21. října 2020 povolena účast maximálně 10 osob.

Všechna přechozí hygienická opatření zůstávají v platnosti.

Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb farnosti v souvislosti s touto náročnou dobou. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela (č.ú. 1560680379/0800) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na jakoukoliv částku, i malou. Rádi Vám vystavíme potvrzení o převzetí daru nebo uzavřeme darovací smlouvu.

Omezená osobní účast na bohoslužbách nemusí vést k ochladnutí našeho života z víry. Využívejme možnosti denního živého spojení s Bohem modlitbou, četbou nebo poslechem.