Synoda pokračuje

 24.02.2024

Reflexe nad vybranými tématy v souhrnné zprávě proběhne znovu

Hlavní otázkou synodálního procesu je: 

 "JAK být (s ohledem na naše různé životní role a osobní dary) synodální církví, která naslouchá, je otevřená, vychází vstříc s pochopením a je věrná Ježíšově evangeliu? 

Co nám může pomoci více žít tuto spoluzodpovědnost?”

Souhrnná zpráva Synody(PDF)