• Bohoslužby


  Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bučovice

  Neděle 8:30
  Pondělí 18:30
  Úterý, středa, čtvrtek, pátek 18:00
  Sobota 8:00

  Kostel sv. Mikuláše, Nevojice

  Neděle 10:00

Z farního kalendáře


18 září
Každé pondělí po mši svaté. Zveme všechny maminky a babičky.
15 říjen
možnost přijít večer mezi 20 a 22 hodinou k tiché modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátostí. V zákristii budu k dispozici ke svátosti smíření, nebo duchovnímu pohovoru. Bude každého 15. dne v měsíci.
21 říjen
Zveme na pouť na Zelenou horu a baziliky ve Žďáře nad Sázavou a k Božímu milosrdenství do Slavkovic bude v sobotu 21.10. Odjezd bude v ranních hodinách (bude upřesněn) a návrat ve večerních hodinách. Prosím zapisujte se do archu v zákristii.