Ministrantské schůzky

Na ministrantských schůzkách se většinou scházíme v kostele, kde se věnujeme teorii i praxi slavení liturgie. Potom jdeme na faru, kde je další program jako nějaká hra.

Nejbližší ministrantská schůzka:

16. 12. 2017