Výuka náboženství

ZŠ 711 1.,2. třída čtvrtek 11:45-12:30 Vyučující s. Gregorie
ZŠ 711  3.-5. třída čtvrtek 12:45-13:30 Vyučující s. Gregorie
ZŠ 710 6.-9. třída středa 13:40-14:25 Vyučující P. Tomáš Fránek
ZŠ 710 6.-9. třída středa 14:30-15:15 Vyučující P. Tomáš Fránek
Gymnázium čtvrtek 14:10-14:55 Vyučující P. Tomáš Fránek

Mše svaté pro rodiče s dětmi

Zveme vás už tuto středu 19.9., kdy začínají mše svaté pro rodiče s dětmi v 18.00 hod.

„Nechte děti přicházet ke mě a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“ (Lk 18,15–17)

Každou středu se v naší fanosti koná dětská mše svaté pro děti i jejich rodiče. K účasti Vás zvou i školské sestry naší Paní ze Slavkova, které zde moderují program, zpěv a zapojují děti do liturgie.

Proč mše svatá pro děti?
Děti patří do našeho farního společenství a měly by se učit aktivně se účastnit bohoslužeb. Každý, kdo někdy vzal s sebou malé dítě do kostela na mši svatou, ví, jak je těžké udržet ho v klidu, aby nerušilo ostatní zúčastněné, a zároveň aby ho duchovní věci neodradily dříve, než je bude schopno svým rozumem pochopit.

Proto je v našem kostele vyhrazena mše sv. každou středu v 18:00 právě dětem.

Cílem dětských mší svatých je liturgii co nejvíce přiblížit i těm nejmenším a přístupnou formou je vtáhnout do dění v kostele i ve farnosti.

Jak bohoslužba probíhá?
Kázání bývá pro děti obzvláště náročné na soustředění. Kněz proto přichází na promluvu mezi děti, vede s nimi dialog. Pomocí příběhu vysvětluje dětem nějakou pravdu z Božího slova.

Další částí mše svaté, které se děti mohou aktivně zúčastnit, jsou přímluvy. Mohou přečíst prosbu přichystanou na lístku, nebo říci svou vlastní. Děti potom samy přináší obětní dary.

Modlitby Otče náš se děti účastní v kruhu kolem oltáře, kam kněz děti pozve.

Neodmyslitelnou součástí dětských mší svatých je i hudební doprovod a zpěv děti moderovaný školskými sestry naší Paní ze Slavkova a farníky.

gallery

Výuka náboženství v roce 2018/19

Informace k výuce římskokatolického náboženství v Bučovicích v roce 2018/19 a přihláška do této výuky.

Vážení rodiče,

organizace výuky náboženství v novém školním roce 2018/19 bude od letošního roku probíhat pro první stupeň základní školy na základní škole Bučovice 710. 

Pro druhý stupeň základní školy, včetně studentů gymnázia bude probíhat v budově fary v Bučovicích.

Rozvrh hodin je následující:

I. stupeň - 1. skupina ZŠ Bučovice 710 ćtvrtek 11.45-12.30
I. stupeň - 2. skupina ZŠ Bučovice 710 čtvrtek 12.45-13.25
II. stupeň - 1. skupina Farní úřad Bučovice středa 14.00-14.45
II. stupeň - 2. skupina Farní úřad Bučovice středa 15:00-15:45

První vyučovací hodina pro první stupeň bude ve čtvrtek 20. září.

První vyučovací hodina pro druhý stupeň bude ve středu 19. září.

Křest není podmínkou pro navštěvování hodin náboženské výuky.

Přihlášky ke stažení zde:

Přihláška I.stupeň(PDF)

Přihláška II. stupeň(PDF)

Přihláška gymnázium(PDF)

Rodiče s dětmi zveme na pravidelné bohoslužby , ve středu v 18.00  do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích.