Náhrobní kameny ze zaniklého kostela

Náhrobní kameny pocházejí ze zaniklého kostela. Po zrušení tohoto kostela byly některé (1.,2.,4.,) zasypány na původních místech nad hroby, ostatní přeneseny na nový hřbitov, kam k nim časem přibyly další. Tento druhý hřbitov kolem nynějšího kostela byl zrušen v r. 1837 a náhrobníky byly zazděny do zbylé hřbitovní zídky po obou stranách kostela.8 Dnes jsou uloženy v Žarošské kapli.

 1. Roku 1790 za prací v zemi u zámku byl nalezen těžký hrobní kámen ( 1m široký, 2m vysoký, síla 37cm), pod kterým prý byla kostra bez hlavy. Náhrobník byl ve starém kostele nad hrobem Markéty z Landštejna na Stavěšicích zemřelé r. 1481, která byla v příbuzenském poměru k rodině z Ojnic, pozdějším majitelům Bučovic. Erb na štítu je otlučen a nápis na obrubě kamene podle A. Kratochvíla zní: anno . dni . mile° CCCCLXXXI . donica . invocavit . obiit . generosa . dna . dna . Marghareta . de Langenstein .
 2. Na konci 15. století se usazuje na Bučovicích rodina Tasa z Ojnic, který měl tři dcery. Anežku (manžel Bartoloměj z Žerotína na Strážnici), Annu (manžel Václav z Boskovic), Markétu (m. Bernard ml. z Žerotína). Syna Jana, který se nedožil dospělosti. Je zachován jeho náhrobník rozměrů 90-37cm. Uprostřed lícní strany vystupuje štít s ojnickým erbem. Nad erbem jsou 2 řádky, pod ním 3 řádky kratičkého textu rytého frakturou: Janiczek …
 3. Anežka zemřela roku 1531 a byla pohřbena v Bučovicích. I její náhrobník zůstal v zemi až do r. 1790 kdy byl nalezen ve hloubce 3m nad úplnou kostrou a postaven pod okna předhradí na druhém zámeckém dvoře.
  V horní polovině je na něm velký ojnický znak, v dolní polovině špatně čitelný nápis, který podle starších opisů zněl:

                   LETHA PANIE 1531 PO NEDIELY W NOCY PRZED

                   SWATAV ALZBIETA VMRZELA GEST VROZENA

                   PANY PANY ANYZKA S OGNIC PANY

                   STRAZNICZKA WDOWA ZVSTALA PO

                   NEBOZCZIKV PANV BARTHOLOMIEGY Z ZEROTINA

                   GEGIZ TIELO TV ODPOCZIWA PAN BVH RACZ

                   GI MILOSTIWY BEGTI

 1. Třetí Tasova dcera Markéta zemřela už za rok po sestře Anežce a byla též pochována v Bučovicích. Její náhrobník se zkosenými horními rohy, 94cm šířky a 186cm výšky, nalezli v r.1843 v panské zahradě pod jabloní.9Je velmi poškozený, s ojnickým znakem uprostřed a s porušeným nápisem rytým frakturou, který přepisuje A. Kratochví takto: Leta – ob – naro – sin – Bo – MCCCCCXXXII – umrzela – gest urozena pani Margetha Bystrrziezta z Oynicz – nětdy paní na …
 2. Ze starého kostela byl přenesen do hřbitovní zdi také náhrobník (1,58m vysoký a 94cm široký) pana Jana Herolta z Popůvek a na Mouřínově. Má v horní polovici napodobenou tabulku ozdobného okraje a do ní velkou latinkou vrytý text:

                               LETHA PANIE 1569

                               TEN PATEK POHROM

                               ÍCZYCH VRZEL GE

                               ST VROZNY PAN IAN

                               GEROLT SPOPVWEK

                               A NAMAVRZŸNOWIE

                               GEHOZ DVSSY PAN

                               BVOH MILOSTW BE

                               Ÿ TI RACZ AMEN

Pod středem posledního řádku kamenická značka. Spodní partii náhrobníku zabrala část heraldická.10

 1. Na malířské úpravě zámecké novostavby se asi účastnil malíř Lorenc Pukl Plucar,kterému umřeli synové Jan a Tomáš v dětském věku, jak lze číst na jejich pěkně zachovaném pískovcovém náhrobníku. Náhrobník 57cm široký a 122cm vysoký má v dolní polovině úhledným nízkým reliéfem vyvedený štít v oválném vavřínovém věnci.
  Horní polovinu kamene vyplňuje nápis z veliké latinky:

                               LETA PANIE 1.5.8.8o NA DEN

                               S WAWRZINCE POWOLATI GEST

                               RACIL PAN BVH WSEMOHAVCZI

                               S TOHOTO SWIETA JANA STARZI 14

                               MIESICV TIZ TAKI LETA PANIE 1592

                               TV NEDIELI MISERICORDIA TOMA

                               SSE STARZI 3 MIESICE

                               TOTIZTO DWA BRATRI A SINOWE

                               SLOWVTNEHO MVZE LOREN

                               CE PVKL PLVCARA MALIRZE

                               PAN BVH WSSEMOHOVCI RACZ GIM

                               Ÿ NAM WSSEM MILOSTIW BEITI11

 1. V 16. a 17. věku žila v Bučovicích vážená rodina Mincerů pocházející od Martina Mincera z Proudníka, důchodního písaře, o němž se děje zmínka roku 1573. Roku 1592 mu zemřela dcera Justinka, z jejíhož  hrobu se dochoval dvoudílný náhrobek. Jeho první díl, kámen široký 74cm a vysoký 130cm, vyniká nad ostatní náhrobníky uměleckým provedením obrazového pole. Výjev zobrazený je uzavřen v kapličkovité prostoře naznačené hladkým pásem. V levém dolním roku vyrůstá zaklínován v napodobené skalce kříž s tělem Spasitele.

Nad horním ramenem kříže se vine od okraje páska s INRI. Pod klenbou v oblacích se jeví na pravé straně obličej představující dorůstající měsíc, nad ramenem kříže nalevo vystupuje sluneční terč, rovněž obličejem spodobněný. V horních rozích je hlavička andílka. U paty kříže je postavena lebka. Před křížem klečí na skalce prostovlasá dívčí postava s rukama složenýma k modlitbě, oděná řásnou suknicí vrženou vzadu až přes chodidla, v živůtku širokých rukávů stažených v zápěstí nabíranými límečky, s okružím kolem krku. Obličej mírně zdvižený hledí na kříž. Pod koleny na skalce je vytesáno v kartuši rodové znamení.

Druhý díl náhrobku je kamenná deska 72cm-39cm. Její hořejší polovice má vyvýšený čtverec a na něm velkou latinkou vyrytý nápis:

                                TVTO LEZI IVSTINKA

                                DCZERKA . MARTINA

                                MINCZERA . Z PRAVDNI

                                KA . KTERAZ . ZMRZELA

                                 . Z . DNE . MIESICZE . MA

                                GE . LETA . 1592 . P . B . RA

                                CZ GI W POCZIET WOL

                                ENEICH . SWGICH .

                                          . PRZIGITI                          

Ve spodní polovici kamene pod nápisem jsou v rozích čtyři pětilisté růžice spodobující hlavy ozdobných hřebů a mezi nimi je ozdobně orámovaný oválný štít se znamením jako na prvním díle Jistinčina náhrobníku.

 1. Náhrobník děvčete nebo mladé ženy, jejíž poprsí s rukama sepjatýma, v podrobně znázorněném šatě vyniká z polokruhovité klenby v horní polovině kamene.12 Dolní půlku pod poprsím zaujímá tabulka ozdobného rámce s nápisem, z něhož lze číst jenom začátek prvního řádku:

                         LETA . PANIE . 1601 . 9 . DNE … GEST

V horních rozích kamene je vytesán štítek. Erbovní znamení však již není znatelné na žádném z nich. Snad tu byly vyznačeny erby otce a matky, nebo manželův a vlastní. Náhrobník je z velmi měkkého pískovce. Šířka 59cm, výška 98cm.13