Ministrantské schůzky

plakat

Na ministrantských schůzkách se většinou scházíme v kostele, kde se věnujeme teorii i praxi slavení liturgie. Potom jdeme na faru, kde je další program jako nějaká hra.

Pokud se některý z ministrantů nebude moci schůzky zúčastnit, dejte prosím vědět vedoucímu ministrantů (smisa.p@seznam.cz, 774047694)

Vzhledem k dlouhé pauze se budeme scházet každý týden, vždy v sobotu po mši svaté. Začátek v 8:45 v kostele.

Termíny nejbližších schůzek:

25. září v 9:00 v kostele