Ministrantské schůzky

Na ministrantských schůzkách se většinou scházíme v kostele, kde se věnujeme teorii i praxi slavení liturgie. Potom jdeme na faru, kde je další program jako nějaká hra.

Pokud se některý z ministrantů nebude moci schůzky zúčastnit, dejte prosím vědět vedoucímu ministrantů (smisa.p@seznam.cz, 774047694)

Nejbližší ministrantské schůzky:

Schůzka proběhne ráno v sobotu 30. 5. po mši svaté.