Ministrantské schůzky

plakat

Na ministrantských schůzkách se většinou scházíme v kostele, kde se věnujeme teorii i praxi slavení liturgie. Potom jdeme na faru, kde je další program jako nějaká hra.

Pokud se některý z ministrantů nebude moci schůzky zúčastnit, dejte prosím vědět vedoucímu ministrantů (smisa.p@seznam.cz).

Budeme se scházet přibližně jednou za dva týdny, vždy v sobotu ráno. Začátek v 9:00 v kostele. Pokud bude schůzka vycházet na první sobotu v měsíci, bude schůzka navazovat na mši začínající v 8:00.

POZOR, ZMĚNA!! Po předchozích zkušenostech je začátek schůzky posunut na 9:00

První schůzka v tomto školním roce bude 7. října

Termíny nejbližších schůzek:

7. října

14. října

4. listopadu

18. listopadu

2. prosince

16. prosince

TURIFERÁŘ - VZOROVÁ PRÁCE S KADIDELNICÍ (VIDEO)