Ministrantské schůzky

Na ministrantských schůzkách se většinou scházíme v kostele, kde se věnujeme teorii i praxi slavení liturgie. Potom jdeme na faru, kde je další program jako nějaká hra.

Pokud se některý z ministrantů nebude moci schůzky zúčastnit, dejte prosím vědět vedoucímu ministrantů (smisa.p@seznam.cz, 774047694)

Nejbližší ministrantské schůzky:

Poslední ministrantská schůzka v tomto školním roce s vyhodnocením celoroční soutěže proběhne v neděli 21. 6. po mši svaté.