Nová zkušenost?

Slovo apoštolského nuncia Charlese D. Balvo

Z blogu Marka Váchy

Jaký by měl být zodpovědný postoj křesťana k současné situaci?

Z Ježíšových ran vychází pokoj, radost a poslání

Promluva papeže před Regina Caeli 28. dubna na náměstí sv. Petra v Římě.

Postní doba

Poselství svatého otce Františka k postní době 2019

Křížová cesta 2020

Modlitba křížové cesty, je symbolickou cestou procházející události spojené s ukřižováním Ježíše Krista.

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

K misijní neděli 21. října 2018

List papeže Františka Božímu lidu

Papež se v tomto Listu adresovaném věřícím vyjadřuje k bolestné situaci sexuálních zločinů, které mají na svědomí katoličtí duchovní. List byl zveřejněný 20. srpna 2018.

Repatriace ostatků Josefa kardinála Berana

Při mši svaté v katedrále sv. Víta pronesl 21. dubna 2018 kázání Dominik kardinál Duka

Půst papeže Františka

Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe...