List svatého otce k měsíci květnu

Dne 25.4. byl zveřejněn list, který svatý otec František adresoval všem věřícím

Této noci jsme obdrželi právo na naději

Homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii v bazilice sv. Petra

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha

Pastýřský list biskupa Cikrleho v době pandemie koronaviru COVID-19

Nová zkušenost?

Slovo apoštolského nuncia Charlese D. Balvo

Z blogu Marka Váchy

Jaký by měl být zodpovědný postoj křesťana k současné situaci?

Z Ježíšových ran vychází pokoj, radost a poslání

Promluva papeže před Regina Caeli 28. dubna na náměstí sv. Petra v Římě.

Postní doba

Poselství svatého otce Františka k postní době 2019

Křížová cesta 2020

Modlitba křížové cesty, je symbolickou cestou procházející události spojené s ukřižováním Ježíše Krista.

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

K misijní neděli 21. října 2018