Kontakt

Římskokatolická farnost Bučovice při kostele Nanebevzetí Panny Marie

Kontaktní adresa: Mírová 203, 685 01 Bučovice
Duchovní správce: P. Mgr. Tomáš Fránek, BA, administrátor farnosti
Telefon: +420 517 383 516
Mobil: +420 777 210 010
E-mail: bucovice@dieceze.cz
Web: www.farnostbucovice.cz
Bankovní spojení: 1560680379/0800, Česká spořitelna
IČ:

61729795

 Návštěvy nemocných: první pátek v měsíci a dle domluvy.

Speciální účet na opravu Bučovických varhan: 5619613399/0800

O dary věnované na opravu Bučovických varhan můžete snížit svůj daňový základ. Rádi Vám vystavíme potvrzení o převzetí daru nebo uzavřeme darovací smlouvu.