Výuka náboženství 2021/22

Zde najdete rozpis výuky náboženství pro letošní školní rok.

Vážení rodiče, 

děti by měli dostat přihlášky do náboženství ve škole. Pokud se tak nestane, je možné přihlášku (na všechny tři školy) stáhnout zde: PŘIHLÁŠKA

Vyplněnou přihlášku je nejlépe předat třídní učitelce. Je také možné ji hodit do poštovní schránky na faře v Bučovicích, nebo ji oskenovanou poslat zpět na bucovice@dieceze.cz. 

Místo výuky Ročník Čas výuky Vyučující
Bučovice
ZŠ 710 1., 2. třída čtvrtek 11:40 - 12:25 s. Gregorie Erlebach
ZŠ 711 3. třída čtvrtek 12:40 - 13:25 o. Tomáš Fránek
ZŠ 710 4.-5. třída

čtvrtek 12:30 - 13:15

s. Gregorie Erlebach
Fara Bučovice 6.-9. třída + gymnázium

čtvrtek 14:00 (možnost volby podle kroužků)

čtvrtek 15:00 (možnost volby podle kroužků)

o. Tomáš Fránek

o. Tomáš Fránek

Křižanovice

ZŠ Křižanovice 1.-5. třída

úterý 14:45 - 15:30

s. Gregorie Erlebach

Rašovice

Rašovice 1. třída

úterý 12:00 - 12:40

s. Gregorie Erlebach

Rašovice 2.,3. třída

úterý 12:45 - 13:30

s. Gregorie Erlebach

Rašovice 4.,5. třída

úterý 13:45 - 14:30

s. Gregorie Erlebach

Začátek výuky náboženství bude v úterý 7.9. a ve čtvrtek 9.9.

 

Mše svaté pro rodiče s dětmi

Zveme vás už tuto středu 19.9., kdy začínají mše svaté pro rodiče s dětmi v 18.00 hod.

„Nechte děti přicházet ke mě a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“ (Lk 18,15–17)

Každou středu se v naší fanosti koná dětská mše svaté pro děti i jejich rodiče. K účasti Vás zvou i školské sestry naší Paní ze Slavkova, které zde moderují program, zpěv a zapojují děti do liturgie.

Proč mše svatá pro děti?
Děti patří do našeho farního společenství a měly by se učit aktivně se účastnit bohoslužeb. Každý, kdo někdy vzal s sebou malé dítě do kostela na mši svatou, ví, jak je těžké udržet ho v klidu, aby nerušilo ostatní zúčastněné, a zároveň aby ho duchovní věci neodradily dříve, než je bude schopno svým rozumem pochopit.

Proto je v našem kostele vyhrazena mše sv. každou středu v 18:00 právě dětem.

Cílem dětských mší svatých je liturgii co nejvíce přiblížit i těm nejmenším a přístupnou formou je vtáhnout do dění v kostele i ve farnosti.

Jak bohoslužba probíhá?
Kázání bývá pro děti obzvláště náročné na soustředění. Kněz proto přichází na promluvu mezi děti, vede s nimi dialog. Pomocí příběhu vysvětluje dětem nějakou pravdu z Božího slova.

Další částí mše svaté, které se děti mohou aktivně zúčastnit, jsou přímluvy. Mohou přečíst prosbu přichystanou na lístku, nebo říci svou vlastní. Děti potom samy přináší obětní dary.

Modlitby Otče náš se děti účastní v kruhu kolem oltáře, kam kněz děti pozve.

Neodmyslitelnou součástí dětských mší svatých je i hudební doprovod a zpěv dětí.

gallery