Tříkrálová sbírka v Bučovicích

Tříkrálová sbírka v roce 2022 proběhne v Bučovicích, Mouřínově a Nevojicích v sobotu 8. ledna.

Vánoční bohoslužby 2021

Program vánočních bohoslužeb ve farnostech Bučovice, Nevojice a Křižanovice

Večer chval

Zveme vás na Večer chval s kapelou Lighthouse do Katolického domu v Bučovicích v sobotu 30.10.2021 v 19 h.

Nikodémova noc

Přijměte pozvání k tiché adoraci při svíčkách a možnosti svátosti smíření 15.10.2021 od 19 h. do 21 h. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

Národní Svatoludmilská pouť Tetín

Zveme vás na pouť do Tetína 18.9.2021

O expozici VÁCLAV DRBOLA včetně videozáznamu

Dne 15.8.2021 byla slavnostně otevřena stálá expozice věnovaná knězi Václavu Drbolovi, který se stal obětí komunistického režimu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie otevřen pro turisty

Plánujete cestu do Bučovic? Srdečně Vás zveme do kostela, který je od 6. 7. 2021 zpřístupněn veřejnosti k prohlídce jeho interiéru.

Táborák na konci školního roku

Srdečně zveme na farní táborák v pátek 25.6. po mši svaté v 18:00 na farní zahradu v Bučovicích.