Jak rozvíjet spirituální výchovu dětí?

Zveme vás na seminář přednášející pedagožky na CMTF UP Mgr. Marcely Roubalové Fojtíkové, PhD.

Synoda 2021-2023

Pozvání k účasti na synodě, kde jde o živé setkání lidí a diskusí na různá témata.

Benefiční koncert na opravy kostela

Česká mše vánoční- benefiční koncert ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích v neděli 9.1.2022 v 15:00.

Tříkrálová sbírka v Bučovicích

Tříkrálová sbírka v roce 2022 proběhne v Bučovicích, Mouřínově a Nevojicích v sobotu 8. ledna.

Vánoční bohoslužby 2021

Program vánočních bohoslužeb ve farnostech Bučovice, Nevojice a Křižanovice

Večer chval

Zveme vás na Večer chval s kapelou Lighthouse do Katolického domu v Bučovicích v sobotu 30.10.2021 v 19 h.

Nikodémova noc

Přijměte pozvání k tiché adoraci při svíčkách a možnosti svátosti smíření 15.10.2021 od 19 h. do 21 h. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

Národní Svatoludmilská pouť Tetín

Zveme vás na pouť do Tetína 18.9.2021

O expozici VÁCLAV DRBOLA včetně videozáznamu

Dne 15.8.2021 byla slavnostně otevřena stálá expozice věnovaná knězi Václavu Drbolovi, který se stal obětí komunistického režimu.