Národní Svatoludmilská pouť Tetín

Zveme vás na pouť do Tetína 18.9.2021

O expozici kněze Václava Drboly

Dne 15.8.2021 byla slavnostně otevřena stálá expozice věnovaná knězi Václavu Drbolovy, který se stal obětí komunistického režimu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie otevřen pro turisty

Plánujete cestu do Bučovic? Srdečně Vás zveme do kostela, který je od 6. 7. 2021 zpřístupněn veřejnosti k prohlídce jeho interiéru.

Táborák na konci školního roku

Srdečně zveme na farní táborák v pátek 25.6. po mši svaté v 18:00 na farní zahradu v Bučovicích.

Úspěšné konání akce Noc kostelů

Dne 28. 5. se v areálu bučovického kostela Nanebevzetí Panny Marie poprvé uskutečnila celostátní akce Noc kostelů.

Nikodémova noc

Přijměte pozvání k tiché adoraci při svíčkách a možnosti svátosti smíření 15.3.2021 od 19h. do 20:30h. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

Poděkování dárcům Tříkrálové sbírky

Místo tradičních návštěv Tří králů, kteří každoročně koledovali dům od domu, i letošní sbírky se dotky omezení v souvislosti s COVID-19.

100. výročí narození varhaníka Josefa Pukla

v pátek 5. února 2021 uplyne 100 let od narození významného brněnského varhaníka prof. Mgr. Josefa Pukla, rodáka z Nevojic.