Bučovice pro rodinu

Bučovická farnost pořádá o víkendu 18. - 19. září 2020 akci Bučovice pro rodinu. Přijďte za námi na náměstí, do kostela a do Katolického domu.

Benefiční koncert pro varhany

Benefiční koncert pro varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 6.9.2020 v 17:00 hodin

Svatodušní vigilie

V předvečer slavnosti Seslání Ducha Svatého v sobotu 30.5. bude ve 20 h. v kostele v Bučovicích modlitba za farnost.

Korunovační pouť v Žarošicích

Korunovační pouť ve středu 13. května v 19:00

Sbírka

Peněžní sbírka pro farnost

Zapalte svíčku na Velikonoční vigilii

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

Modlitba

Každý z nás, kdo byl pokřtěn byl v okamžiku svého křtu pomazán a uschopněn pro službu modlitby. Za sebe i své bližní.

Nová skupina Farnost Bučovice

Pro usnadnění komunikace farnosti byla zřízena nová skupina Farnost Bučovice na www.facebook.com

Farní duchovní obnova - Poločasy

Zveme na farní netradiční duchovní obnovu 7. března 2020 od 15:00 na faře v Bučovicích. Vede P. Jan Hanák.