Oslava dne o. Pia z Pietrelciny

Dne 23. října 2022 vás srdečně zveme do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

Večerní program v rámci EHD pohladil po duši

Dne 16. 9. 2022 zazněl v bučovickém kostele koncert Kristýny Mrázkové a Karla Bezdíčka a modlitbu tancem ztvárnila Anežka Miškovská.

Hodové posezení na farní zahradě 14.8.2022

Hodové posezení na farní zahradě s táborákem v neděli 14.8.2022

Ohlédnutí za vernisáží s besedou

Dne 31. 7. 2022 byla v bučovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie zahájena výstava s názvem Setkání v pekle, Tváře Cejlu, P. Václav Drbola.

I druhý ročník akce Noc kostelů v bučovickém kostele byl úspěšný

Dne 10. 6. se v areálu bučovického kostela Nanebevzetí Panny Marie již podruhé uskutečnila celostátní akce Noc kostelů. Letos byla do programu zahrnuta také výstava s vernisáží, na které se podílel norský partner projektu URVAL OSLO ART.

Oprava střechy bučovického kostela Nanebevzetí Panny Marie zahájena

V druhé polovině března byla zahájena oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích.

Jak rozvíjet spirituální výchovu dětí?

Zveme vás na seminář přednášející pedagožky na CMTF UP Mgr. Marcely Roubalové Fojtíkové, PhD.

Webové stránky projektu

Projekt „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“ financovaný z Fondů EHP 2014-2021 a rozpočtu Jihomoravského kraje má své vlastní webové stránky.