Farní duchovní obnova - Poločasy

Zveme na farní netradiční duchovní obnovu 7. března 2020 od 15:00 na faře v Bučovicích. Vede P. Jan Hanák.

Svatovalentýnské setkání

Přijďte se modlit za dobrou volbu životního partnera na přímluvu a ve svátek svatého Valentýna. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích 14. února 2020 od 18:00.

Pozvání na společenský ples v Katolickém domě

Zveme na společenský ples v sálu Katolického domu v Bučovicích v sobotu 8. února 2020 od 20 hod.

Tříkrálová sbírka v Bučovicích

Tradiční tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika bude letos v Bučovicích v sobotu 11.1.2020. Sraz koledníků v 9:00 na faře.

Ekumenická modlitba

V aliančním týdnu modliteb vás zveme do kostela Nanebevzetí Panny Marie v úterý 7.1. v 18:00 hod., do centra Naděje ve Vícemilicích v sobotu 11.1. v 18:00 hod. ke společné modlitbě. Přijďte se modlit s námi!

Vánoční koncerty ve farním kostele

Zveme vás benefiční koncert ve prospěch generální opravy varhan ve farním kostele.

Betlémské světlo

Betlémské světlo je k dispozici v předsíni kostela během dne do Božího hodu vánočního.

Advetní dílnička na faře

Maminky s dětmi zveme vázání adventních věnců na faru v Bučovicích v sobotu 30.11.2019 v 15:00.

Děkanátní poutní zájezd

Zveme vás na putování „Itálií se sv. Františkem a o. Pio“ od 5. do 12.10.2019.