Nikodémova noc

Přijměte pozvání k tiché adoraci při svíčkách a možnosti svátosti smíření 15.3.2021 od 19h. do 20:30h. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

Poděkování dárcům Tříkrálové sbírky

Místo tradičních návštěv Tří králů, kteří každoročně koledovali dům od domu, i letošní sbírky se dotky omezení v souvislosti s COVID-19.

100. výročí narození varhaníka Josefa Pukla

v pátek 5. února 2021 uplyne 100 let od narození významného brněnského varhaníka prof. Mgr. Josefa Pukla, rodáka z Nevojic.

Tříkrálová sbírka letos online

V Bučovicích je možné přispět do kasiček na různých místech.

Stavba Betléma

Zveme vás na brigádu do kostela na stavbu Betléma v sobotu 19.12.2020.

Modlitba v době koronaviru

Modlitba v době koronaviru

Modlitba za duše v očistci

Možnost získat dušičkové odpustky bude kvůli pandemii prodloužena

Bučovice pro rodinu

Bučovická farnost pořádá o víkendu 18. - 19. září 2020 akci Bučovice pro rodinu. Přijďte za námi na náměstí, do kostela a do Katolického domu.

Benefiční koncert pro varhany

Benefiční koncert pro varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 6.9.2020 v 17:00 hodin