Poděkování dárcům Tříkrálové sbírky

Místo tradičních návštěv Tří králů, kteří každoročně koledovali dům od domu, i letošní sbírky se dotky omezení v souvislosti s COVID-19.

Aktuální informace- mše svaté

Opatření v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19