Modlitba

Každý z nás, kdo byl pokřtěn byl v okamžiku svého křtu pomazán a uschopněn pro službu modlitby. Za sebe i své bližní.

Nová zkušenost?

Slovo apoštolského nuncia Charlese D. Balvo

Nová skupina Farnost Bučovice

Pro usnadnění komunikace farnosti byla zřízena nová skupina Farnost Bučovice na www.facebook.com