Ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře.

Stanovy ekonomické rady farnosti pro brněnskou diecézi lze nalézt zde.

Současní členové ekonomické rady naší farnosti:

  • P. Tomáš Fránek, administrátor farnosti
  • Radovan Válek
  • Jana Machalová
  • Petr Obruča
  • Karel Pogštefl

Stanovy (PDF)