Pro turisty

Plánujete cestu do Bučovic? Srdečně Vás zveme do kostela, který je od července do září zpřístupněn veřejnosti k prohlídce jeho interiéru.


Návštěvní doba pro rok 2023

kalendářní měsíc návštěvní dny v měsíci návštěvní hodiny
3. červenec - 3. září pondělí - neděle 10:00 - 12:00       13:00 - 16:00
8. - 10. září pátek - neděle 09:00 - 12:00       13:00 - 18:00
15. - 17. září pátek - neděle 10:00 - 12:00       13:00 - 16:00

Návštěva interiéru kostela může být omezena v době konání obřadů, kulturních akcí a v dalších odůvodněných případech.

Další informace:

  • Vstup je umožněn pouze do vyhrazených částí.
  • Návštěvník mladší dvanácti let musí být v doprovodu dospělé (odpovědné) osoby.
  • Prosíme, abyste při vstupu do interiéru kostela respektovali základní společenská pravidla oděvu.
  • Návštěvník je povinen dodržovat aktuální opatření v souvislosti s epidemií/pandemií covid-19.
  • Prohlídky nejsou bezbariérové.

Zajímavosti v našem kostele:

  • expozice o životě P. Václava Drboly - v předsíni kostela je nainstalována stálá expozice o životě P. Václava Drboly, který byl v roce 1951 nezákonně popraven v rámci tzv. babických procesů
  • milostná socha Panny Marie Hromničné - vpravo za vchodovými dveřmi do lodi kostela se nachází socha Panny Marie Hromničné, která je zřejmě přesnou kopií sochy z kostela řádu trinitářů ve Vídni na Alser Straße a ke které se váže v 1. polovině 18. století vznik poutního místa v bučovickém kostele; v současné době však toto místo není vnímáno jako mariánské poutní, ale je snaha o obnovení a uvedení do povědomí kultu mariánské úcty k milostné soše; u sochy je umístěn stojan se svíčkami, kde je možnost svíčku rozsvítit a svěřit své starosti a bolesti nebo i poděkování Panně Marii, mocné přímluvkyni u Boha
  • obraz Panny Marie Bučovické - obraz malovaný na dřevě, je umístěn naproti soše P. Marie Hromničné; jedná se o kopii ikony Panny Marie Vladimírské nebo jinak nazývané Rušánecké (ruské), paladia Ruska; podle pověsti se obraz na dřevě našel kdysi v dutém stromě nedaleko starého zámku (kastellu) v Bučovicích; Madona Bučovická měla pomoci při žloutence a jiných nemocech
  • výstava zaměřená na téma perzekuce v době totality - umístěná v interiéru kostela od 23.7. do 17.9.2023

Zavedení návštěvních hodin pro veřejnost je financováno z Fondů EHP 2014-2021 v rámci projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“.

Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery