Pro turisty

Plánujete cestu do Bučovic? Srdečně Vás zveme do kostela, který je od července do září zpřístupněn veřejnosti k prohlídce jeho interiéru.


Návštěvní doba pro rok 2022

kalendářní měsíc návštěvní dny v měsíci návštěvní hodiny
4. červenec - 18. září pondělí - neděle 10:00 - 12:00       13:00 - 16:00

Návštěva interiéru kostela může být omezena v době konání obřadů, kulturních akcí a v dalších odůvodněných případech.

Další informace:

  • Vstup je umožněn pouze do vyhrazených částí.
  • Návštěvník mladší dvanácti let musí být v doprovodu dospělé (odpovědné) osoby.
  • Prosíme, abyste při vstupu do interiéru kostela respektovali základní společenská pravidla oděvu.
  • Návštěvník je povinen dodržovat aktuální opatření v souvislosti s epidemií/pandemií covid-19.
  • Prohlídky nejsou bezbariérové.

Zavedení návštěvních hodin pro veřejnost je financováno z Fondů EHP 2014-2021 v rámci projektu „Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích“.

Informace o projektu

Informace o Fondech EHP a Norska


gallery