Katecheze Dobrého Pastýře

Katecheze Dobrého Pastýře je křesťanský program pro děti ve věku od 3 do 12 let.

Umožňuje dětem prožívat a vytvářet si autentický vztah s Bohem. Katecheze má své kořeny v Písmu a liturgii církve a je inspirována principy pedagogiky Marie Montessori.

Zváni jsou rodiče/prarodiče, kteří přemýšlejí nad autentickým předáváním víry další generaci. A také všichni, kdo se věnují dětem během školního roku i prázdnin (učitelé, katecheté, vedoucí ministrantů, táboroví vedoucí a asistenti).

Katecheze Dobrého Pastýře, který se bude konat na faře ve Slavkově u Brna ve dvou na sebe navazujících víkendech:

  1. víkend: 10. - 11.9. 2022
  2. víkend: 5. - 6.11. 2022

 

Cílem Katecheze Dobrého pastýře je vědomá účast dětí na slavení liturgie. Program tedy není prvořadě zaměřen na „vyučování“ a získání potřebných znalostí, ale dotýká se srdce dětí, jejich vrozené touhy po opravdovém setkání s Bohem, a pomáhá jim tak získané poznání zvnitřnit. Způsob práce v této katechezi jim pomáhá prožívat radost z víry a uschopňuje je o své víře hovořit a svědčit.

 Koncept Katecheze Dobrého pastýře (dále KDP), jež se dnes uplatňuje v asi čtyřiceti zemích celého světa, vznikl již roku 1954 v Itálii a během dalších 60 let procházel vývojem dle zkušeností s dětmi v různých kulturách.

 V naší zemi se program objevuje od r. 2011 zásluhou sester Nejsvětější svátosti z Českých Budějovic, které zorganizovaly první kurzy a samy koncept katechezí uskutečňují ve své školce. Vyškolenými lektorkami pro ČR jsou Dr. Marcela Fojtíková Roubalová a Dr. Marie Zimmermannová, obě vyučují na teologických fakultách (Olomouc, Praha), připravují metodické materiály a školí nové zájemce o tyto katecheze.

 

Dotovaná cena pro účastníky je 700 Kč, platí se v hotovosti, na místě, první den kurzu.

Přihlášení je možné přes odkaz na facebooku farnosti Slavkov u Brna v událostech, kde je proklik na přihlašovací formulář.

Přihlaste se co nejdříve, počet míst je omezen.

 

Dobrý pastýř

Program Katecheze Dobrého Pastýře je určen dětem ve věku 3 - 12 let. Poutavé katecheze o křesťanské víře zpracované podle principů školy Marie Montessori.

Program Katecheze Dobrého Pastýře je určen dětem ve věku 3 - 12 let. V Nevojicích je tento kroužek určen pro děti od 3 do 6 let, jejichž rodiče mají zájem o výchovu svých dětí v křesťanské víře. Je zpracován podle principů školy Marie Montessori.

Poutavá katecheze pro děti od 3 do 6 let je každý pátek ve 14:30 na faře v Nevojicích.

gallery