Dobrý pastýř

Program Katecheze Dobrého Pastýře je určen dětem ve věku 3 - 12 let. Poutavé katecheze o křesťanské víře zpracované podle principů školy Marie Montessori.

Program Katecheze Dobrého Pastýře je určen dětem ve věku 3 - 12 let. V Nevojicích je tento kroužek určen pro děti od 3 do 6 let, jejichž rodiče mají zájem o výchovu svých dětí v křesťanské víře. Je zpracován podle principů školy Marie Montessori.

Poutavá katecheze pro děti od 3 do 6 let je každý pátek ve 14:30 na faře v Nevojicích.

gallery