Pastorační rada

Úkolem pastorační rady ve farnosti je prohlubování vědomí spoluzodpovědnosti členů farnosti za její život, spoluvytváření živého společenství věřících, dávání podnětů pro přípravu bohoslužeb, podporování sociální i charitativní činnosti a vzdělávací činnosti ve farnosti a vše, co je pro růst křesťanského společenství potřebné. Farní rada by měla být spojnicí mezi farářem a farníky tak, aby se všichni farníci mohli aktivně spolupodílet na životě ve farnosti (více informací můžete najít v článku katolického týdeníku  Farní rada - spojnice mezi farářem a farníky).

Současní členové pastorační rady naší farnosti:

  • Marcela Dřímalová
  • Dana Hrazdilová
  • Jan Lazor
  • Ing. Marek Neužil
  • Martina Sedlačíková
  • Mgr. Petr Smísitel
  • Mgr. et Mgr. Růžena Pogšteflová
  • Mgr. Jan Růžička, Ph.D.

Funkční období pastorační rady farnosti je od 14.1.2024 do 14.1.2029.

Stanovy (PDF)