Pastorační rada

Úkolem pastorační rady ve farnosti je prohlubování vědomí spoluzodpovědnosti členů farnosti za její život, spoluvytváření živého společenství věřících, dávání podnětů pro přípravu bohoslužeb, podporování sociální i charitativní činnosti a vzdělávací činnosti ve farnosti a vše, co je pro růst křesťanského společenství potřebné. Farní rada by měla být spojnicí mezi farářem a farníky tak, aby se všichni farníci mohli aktivně spolupodílet na životě ve farnosti (více informací můžete najít v článku katolického týdeníku  Farní rada - spojnice mezi farářem a farníky).

Současní členové pastorační rady naší farnosti:

  • P. Tomáš Fránek, administrátor farnosti
  • Marta Oršelová
  • Martina Sedlačíková
  • Helena Smisitelová
  • Jan Růžička
  • Eva Beinhauerová
  • Jitka Vrabcová
  • Marek Neužil