Farní kavárna

Přidejte se na "kus řeči" při dobré kávě, čaje, zákusku anebo něčeho ostřejšího". Farní kavárny jsou pořádané každou první neděli po mši svaté.

Smyslem farní kavárny je setkávání farníků na "kus řeči" i mimo kostel. Zde si můžeme společně pohovořit nejen mezi sebou, ale i s knězem o různých zážitcích, plánech a nových nápadech, které bychom mohli ve farnosti zrealizovat.  

Farní kavárna je i vhodným terčem pro setkávání se zajímavými a významnými osobnostmi, kteří přejeli navštívit naši farnost.  

Příští kavárna:  Zdůvodu virového onemocnění je dočasně zrušena. Jakmile bude možné se opět setkávat, jste srdečně zváni.

6. Farní kavárna dne 1.3.2020

Farní kavárna byla opět po mši svaté bezvadně připravena. Výborný řez, který připravili Hobronovi jsme zapíjeli teplým čajem a kávou. Farní kavárna se tentokrát naplnila natolik, že se zapomnělo i na fotografování.

5. Farní kavárna dne 2.2.2020

Díky farní kavárně jsme se tentokrát mohli společně setkat a oslavit narozeniny našeho kněze Tomáše Fránka, který se s námi podělil svůj dárek, vynikající dort. Velké díky patří i naší "farní cukrářce :-)" Farní kavárnu hostili Hrubí.

gallery

4. Farní kavárna dne 5.1.2020

Na již pravidelné kavárně nás v novém roce 2020 pohostili Kučerňákovi. I když to z fotografii není zcela zřejmé, účast na farní kavárně je stále větší, což nás velice těší :-)

gallery

3. Farní kavárna dne 1.12.2019

První neděle v měsíci je již definitivně spojena s farní kavárnou. Hostiteli kavárny se tentokrát ujali Baranovi, kteří pohostili i naše první hosty. Bohoslovci Josef a Lukáš Janouškovi z olomouckého semináře a student teologie v Olomouci Karel Bačík přijeli do Nevojic slavit nedělní bohoslužbu a v rámci farní kavárny měli nachystanou přednášku o Služebnících Božích, Václavu Drbolovi a Janu Bulovi. 

gallery

2. Farní kavárna dne 3.11.2019

Naši druhou farní kavárnu jsme naplánovali na Dušičky. Po společné motlidbě a vzpomínce na všechny věrné zesnulé jsme se po návratu z místního hřbitova občerstvili dobrotami, které nam připravili Tejklovi.  

gallery

1. Farní kavárna dne 20.10.2019

Naše první kavárna se uskutečnila třetí říjnovou nedělí po mši svaté, která byla obětována za misie. Naše děti přinášely dary v převlecích, reprezentující různé národnosti. Společné setkání na faře jsme si zpříjemnili domácími moučníky, kávou a čajem. 

gallery