Významné dny a poutě

15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
26. července  Adorační den