Chrámový sbor

Ve čtvrtek 31.1.2019 se nácvik sboru ruší. Příští nácvik opět od 7.2.2019.

Každý čtvrtek až do Vánočních svátků se chrámový sbor schází k nácviku zpěvu na faře v 19:10 hodin. Noví členové jsou vítáni.