Modlitba

 29.03.2020

Každý z nás, kdo byl pokřtěn byl v okamžiku svého křtu pomazán a uschopněn pro službu modlitby. Za sebe i své bližní.

Zde najdete výzvy, podněty a inspirace k modlitbě.

Modlitba nám připomíná skutečnost, že jsme milovaní synové a dcery Boží a že se ani vlas z hlavy neztratí bez Božího dopuštění. A to je 

zdrojem velkého pokoje, i když se kolem nás vzdouvají vlny. 

Na úmysl odrácení pandemie se modlíme společně z našich domovů ve 20:00 modlitbu růžence, případně i korunku k Božímu 

milosrdenství.

Předsíň kostela je k modlitbě otevřená každý den od 9 do 17 hod. 

Mše svaté jsou do odvolání slouženy na vaše úmysly bez účasti lidu ve všední dny v 18 hod. V neděli v 9hod. Je

možné připojit přes internet ke slavení mše svaté. 

Ostatní mše svaté zde: https://www.mseonline.cz/

Modlitbu, když přijímám duchovně najdete zde: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200314duchovni-prijimani

Jak slavit domácí bohoslužbu i přes všední dny najdete zde: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313manual-pro-domaci-nedelni-

bohosluzbu

Modleme se za sebe navzájem, za ty, kteří to nejvíce potřebují. Za odvrácení této pandemie, za uzdravení nemocných, za lékaře a ošetřující

personál, za moudrá rozhodnutí politiků, na jejichž bedrech leží nemalá zodpovědnost a také za ty, které si Pán povolal k sobě. 

Inspiraci k modlitbě za odvrácení viru nabízí arcibiskup Jan Graubner zde: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-arcibiskupa-

olomouckeho-jana-graubnera

Spojen v modlitbě s vámi vyprošuje Boží ochranu a požehnání,

P. Tomáš Fránek