Poděkování dárcům Tříkrálové sbírky

 09.02.2021

Místo tradičních návštěv Tří králů, kteří každoročně koledovali dům od domu, i letošní sbírky se dotky omezení v souvislosti s COVID-19.

Na Bučovicku byla sbírka omezena na několik kasiček, které byly umístěné ve vybraných provozovnách.

I přes toto omezení lidé přispěli v Bučovicích a Nevojicích, kde byly kasičky umístěné, částkou 21 651 Kč

Tyto finanční prostředky budou použity na pomoc lidem v nouzi- seniorům, zdravotně postiženým, rodinám s dětmi v těžké životní situaci a dalším potřebným. 

65% peněz z darů se použije přímo v oblasti, kde letos byly umístěny kasičky. 

Děkujeme všem dárcům, že společně s Charitou pomáháte mírnit neštěstí lidí.