Sbírka

 12.04.2020

Peněžní sbírka pro farnost

Někteří máte starost (a oprávněnou) o finanční zajištění potřeb farnosti v souvislosti s tím, že ustal příjem ze sbírek při bohoslužbách. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet farnosti Bučovice (č.ú. 1560680379/0800), Nevojice (č.ú. 1560684329/0800) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou. Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.