Synoda 2021-2023

 23.01.2022

Pozvání k účasti na synodě, kde jde o živé setkání lidí a diskusí na různá témata.

Synodální proces představuje zcela novou příležitost, kdy budeme moci společně živě zakusit, že jako jeden putující Boží lid všichni společně kráčíme kupředu na cestě do Božího království.

Papež František nás vyzývá: „Nenechme si ujít milostivé příležitosti k setkání, k vzájemnému naslouchání a rozlišování.“

Výstižně shrnul výzvu a význam synody olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve své promluvě slovy: „Církev potřebuje reformu či uzdravení a oživení. Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé svědectví o Kristu? Co chybí našim rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předávat víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji křesťanské kultury?“  Výzva papeže Františka směřuje podle arcibiskupa Graubnera ke všem lidem, protože všichni jsou za církev zodpovědní. Zároveň se na hledání odpovědí mají podílet společně, a postavit se tak současné nemoci individualismu. „Žijeme a myslíme příliš sami, proto nedáváme dostatečnou příležitost Duchu Svatému, aby z nás budoval živé společenství církve. Společná odpověď nevznikne prosazením názoru, který překřičí druhé, ani demokratickým hlasováním, kde se prosadí většina. Jde především o společné naslouchání Duchu Svatému,“ dodává.

Pro účast na synodě se stačí zapsat do některé ze skupinek. Možnosti jak vytvořit skupinku jsou dvě. Buď si lidé vytvoří skupinku v požadovaném počtu osob a následně si zvolí téma, nebo se zapíší podle své preference k nabídnutému tématu, a tím se skupinka vytvoří. Nabídnutá témata s archem pro zapisování jsou v předsíni kostela, kde budou do středy 2. února. V případě dotazů můžete kontaktovat koordinátora pro naši farnost Jana Ružíčku (tel. 774 531 055, e-mail jeru@seznam.cz) nebo P. Tomáša Fránka.

Synodální farní skupiny (PDF)

Více informací můžete nalézt i na stránkách České Biskupské Konference, kde jsou k dispozici všechny dokumenty https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211112podpurne-materialy-pro-synodalni-proces-v-diecezich

Slovo otce biskupa Pavla Konzbula při bohoslužbě na zahájení synodálního procesu v brněnské diecézi nalezenete zde https://www.biskupstvi.cz/storage/akt/13046.pdf

Dokumenty k synodě:

Základní informace a pozvání na společnou cestu(PDF)

Průběh synodálního procesu v ČR přehledně (PDF)

Metodika vytvoření pracovních skupinek (PDF)

Metodika setkání pracovní skupinky (PDF)

Biblické inspirace pro práci ve skupinkách (PDF)

Hlavní otázky pro synodálnívkonzultační setkání (PDF)