Tříkrálová sbírka v Bučovicích

 08.01.2022

Tříkrálová sbírka v roce 2022 proběhne v Bučovicích, Mouřínově a Nevojicích v sobotu 8. ledna.

Plakát(PDF)

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K 22. ROČNÍKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Milí koledníci, dárci a podporovatelé Diecézní charity Brno,
milé sestry a bratři,
každoročně vítáme nový rok v brněnské diecézi Tříkrálovou sbírkou. Také
v roce 2022 plánuje Diecézní charita Brno tradiční sbírku ve dnech 1. až
16. ledna. Jaký bude dvaadvacátý ročník, však opět zůstává otázkou.
Loňská Tříkrálová sbírka byla v mnoha ohledech mimořádná. Poprvé po
dvaceti letech se nemohli setkat koledníci a dárci, nezazněla oblíbená koleda
ani nezacinkaly rolničky v tradičních průvodech. Přesto se v brněnské diecézi
podařilo získat 17 512 708 korun. Bylo to díky štědrosti dárců i jejich ochotě
přizpůsobit se situaci a využívat on-line služby.
Získané peníze z Tříkrálové sbírky pomohly například lidem, pro které stávající                                                                                                                                                                                                sociální systém nemá řešení a kteří žijí pod hranicí důstojného života.
Tyto osoby již mnoho let vyhledává Charitní záchranná síť po celé diecézi.
Do služby pro lidi s mentálním a zdravotním postižením Betany Boskovice
zase zakoupila blanenská Charita koncem června speciální vícemístný automobil                                                                                                                                                                                                      s nástupní plošinou pro vozíčkáře. Zhruba polovinu nákladů na nový
vůz financoval právě výtěžek z této sbírky. Boskovický automobil pomáhal
i lidem po ničivém tornádu na jižní Moravě. Jedna z jeho prvních cest vedla
právě na Břeclavsko a Hodonínsko, kam po živelné katastrofě vyjížděl
krizový Tým mimořádných událostí OCH Blansko. Dary z Tříkrálové sbírky
pomáhají i nevyléčitelně nemocným a umírajícím prožít poslední okamžiky
doma se svými blízkými. Péči o ně zajišťuje síť charitních domácích hospiců
a lůžkové zařízení v Rajhradě u Brna.
Děkuji Vám, že přispíváte lidem v nouzi a podporujete Tříkrálovou sbírku.
Vaše dary dokážou proměnit složité životní osudy a jsou znamením, že                                                                                                                                                                                                            solidarita a vzájemná pomoc je naší společnou hodnotou.
Věřím, že požehnání Tříkrálové sbírky 2022 opět přinese radost a naději
do našich srdcí i do našich domovů. Upřímně Vám všem děkuji za podporu,
modlitby, dary i přízeň.
S přáním všeho dobrého
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský