Modlitba růžence online a myšlenka na den

 17.07.2024

Milí přátelé, zveme vás k modlitbě růžence online každý večer ve 20 h.

Odkaz najdete zde:

https://meet.google.com/gzu-tdiq-vqk?hs=224

Myšlenka na den: "Nikdy nebuď v utrpení sám; vzývej Ježíše, Pannu Marii a svaté, kteří jsou ti blízcí, aby byli s tebou. Ježíš byl na kříži zkoušen opuštěností od Otce natolik, že zvolal: "Bože, Bože můj, proč jsi mě opustil?" (Mk 15,34). Ve zkoušce se zdokonaluje láska k nebeskému Otci."
(2023-02-19)


(Mons. Pierino Galeone, zakladatel sekulárního institutu Servi della Sofferenza)