Farní zahrada

 20.07.2019

Farníci pokračují v obnově a údržbě farní zahrady.

K faře přiléhá členitá a rozsáhlá farní zahrada. Díky ochotné dobrovolné péči našich farníků se zahrada opět proměňuje v jedinečné místo, kde promlouvá historie zaniklého tvrziště a zároveň slouží k pastoračním potřebám farnosti jako je setkávání rodin s dětmi. Budeme rádi, když se k nám připojíte ;)

gallery

Je nový rok 2020 a ve volných chvílích se v zimníh měsících opět věnujeme prořezávání dřevin na farské zahradě. První větší brigádu jsme uspořádali dne 22.2.2020 a pomocí malých brigádníků se pustili i do vyklízecích prací na farském dvoře. 

gallery

Kácení a čištění přerostlých a suchých křovin není stále ukonce. Suché dřevo nám přijde vhod při pořádání farních táboráčků.  

Foto je pořízené po jedné z několika brigád dne 20. 7. 2019

gallery

Jako každá zahrada potřebuje péči a údržbu tak nevyhnutelně i ta naše. Přestože v ní nepěstujeme žádnou zeleninu, pro údržbu tak rozsáhlé travnaté plochy je zapotřebí stovek hodin práce za sezónu. Pokračujeme s odstraňováním náletových dřevin, údržbou zeleně a kultivací ovocných stromů. V případě zájmu o trávu či seno nás kontaktujte, se určitě domluvíme :-)  

Foto je pořízené po jedné z několika brigád dne 9. 7. 2019

gallery

Oplocení na jedné ze sousedních zahrad bylo zcela rozpadené a jeho výměna byla nutná. Plán do nové investice byl jasný a s ním spojené přípravné práce, na kterých jsme pracovali v zimních  měsících. Vyřezávání keřů, suchých a planých stromů.

Foto je pořízené na jedné z několika brigád dne 9. 12. 2017

gallery