Náhrobní kameny ze zaniklého kostela

 09.09.9999

Náhrobní kameny pocházejí ze zaniklého kostela. Po zrušení tohoto kostela byly některé (1.,2.,4.,) zasypány na původních místech nad hroby, ostatní přeneseny na nový hřbitov, kam k nim časem přibyly další. Tento druhý hřbitov kolem nynějšího kostela byl zrušen v r. 1837 a náhrobníky byly zazděny do zbylé hřbitovní zídky po obou stranách kostela.8 Dnes jsou uloženy v Žarošské kapli.

 1. Roku 1790 za prací v zemi u zámku byl nalezen těžký hrobní kámen ( 1m široký, 2m vysoký, síla 37cm), pod kterým prý byla kostra bez hlavy. Náhrobník byl ve starém kostele nad hrobem Markéty z Landštejna na Stavěšicích zemřelé r. 1481, která byla v příbuzenském poměru k rodině z Ojnic, pozdějším majitelům Bučovic. Erb na štítu je otlučen a nápis na obrubě kamene podle A. Kratochvíla zní: anno . dni . mile° CCCCLXXXI . donica . invocavit . obiit . generosa . dna . dna . Marghareta . de Langenstein .
 2. Na konci 15. století se usazuje na Bučovicích rodina Tasa z Ojnic, který měl tři dcery. Anežku (manžel Bartoloměj z Žerotína na Strážnici), Annu (manžel Václav z Boskovic), Markétu (m. Bernard ml. z Žerotína). Syna Jana, který se nedožil dospělosti. Je zachován jeho náhrobník rozměrů 90-37cm. Uprostřed lícní strany vystupuje štít s ojnickým erbem. Nad erbem jsou 2 řádky, pod ním 3 řádky kratičkého textu rytého frakturou: Janiczek …
 3. Anežka zemřela roku 1531 a byla pohřbena v Bučovicích. I její náhrobník zůstal v zemi až do r. 1790 kdy byl nalezen ve hloubce 3m nad úplnou kostrou a postaven pod okna předhradí na druhém zámeckém dvoře.
  V horní polovině je na něm velký ojnický znak, v dolní polovině špatně čitelný nápis, který podle starších opisů zněl:

                   LETHA PANIE 1531 PO NEDIELY W NOCY PRZED

                   SWATAV ALZBIETA VMRZELA GEST VROZENA

                   PANY PANY ANYZKA S OGNIC PANY

                   STRAZNICZKA WDOWA ZVSTALA PO

                   NEBOZCZIKV PANV BARTHOLOMIEGY Z ZEROTINA

                   GEGIZ TIELO TV ODPOCZIWA PAN BVH RACZ

                   GI MILOSTIWY BEGTI

 1. Třetí Tasova dcera Markéta zemřela už za rok po sestře Anežce a byla též pochována v Bučovicích. Její náhrobník se zkosenými horními rohy, 94cm šířky a 186cm výšky, nalezli v r.1843 v panské zahradě pod jabloní.9Je velmi poškozený, s ojnickým znakem uprostřed a s porušeným nápisem rytým frakturou, který přepisuje A. Kratochví takto: Leta – ob – naro – sin – Bo – MCCCCCXXXII – umrzela – gest urozena pani Margetha Bystrrziezta z Oynicz – nětdy paní na …
 2. Ze starého kostela byl přenesen do hřbitovní zdi také náhrobník (1,58m vysoký a 94cm široký) pana Jana Herolta z Popůvek a na Mouřínově. Má v horní polovici napodobenou tabulku ozdobného okraje a do ní velkou latinkou vrytý text:

                               LETHA PANIE 1569

                               TEN PATEK POHROM

                               ÍCZYCH VRZEL GE

                               ST VROZNY PAN IAN

                               GEROLT SPOPVWEK

                               A NAMAVRZŸNOWIE

                               GEHOZ DVSSY PAN

                               BVOH MILOSTW BE

                               Ÿ TI RACZ AMEN

Pod středem posledního řádku kamenická značka. Spodní partii náhrobníku zabrala část heraldická.10

 1. Na malířské úpravě zámecké novostavby se asi účastnil malíř Lorenc Pukl Plucar,kterému umřeli synové Jan a Tomáš v dětském věku, jak lze číst na jejich pěkně zachovaném pískovcovém náhrobníku. Náhrobník 57cm široký a 122cm vysoký má v dolní polovině úhledným nízkým reliéfem vyvedený štít v oválném vavřínovém věnci.
  Horní polovinu kamene vyplňuje nápis z veliké latinky:

                               LETA PANIE 1.5.8.8o NA DEN

                               S WAWRZINCE POWOLATI GEST

                               RACIL PAN BVH WSEMOHAVCZI

                               S TOHOTO SWIETA JANA STARZI 14

                               MIESICV TIZ TAKI LETA PANIE 1592

                               TV NEDIELI MISERICORDIA TOMA

                               SSE STARZI 3 MIESICE

                               TOTIZTO DWA BRATRI A SINOWE

                               SLOWVTNEHO MVZE LOREN

                               CE PVKL PLVCARA MALIRZE

                               PAN BVH WSSEMOHOVCI RACZ GIM

                               Ÿ NAM WSSEM MILOSTIW BEITI11

 1. V 16. a 17. věku žila v Bučovicích vážená rodina Mincerů pocházející od Martina Mincera z Proudníka, důchodního písaře, o němž se děje zmínka roku 1573. Roku 1592 mu zemřela dcera Justinka, z jejíhož  hrobu se dochoval dvoudílný náhrobek. Jeho první díl, kámen široký 74cm a vysoký 130cm, vyniká nad ostatní náhrobníky uměleckým provedením obrazového pole. Výjev zobrazený je uzavřen v kapličkovité prostoře naznačené hladkým pásem. V levém dolním roku vyrůstá zaklínován v napodobené skalce kříž s tělem Spasitele.

Nad horním ramenem kříže se vine od okraje páska s INRI. Pod klenbou v oblacích se jeví na pravé straně obličej představující dorůstající měsíc, nad ramenem kříže nalevo vystupuje sluneční terč, rovněž obličejem spodobněný. V horních rozích je hlavička andílka. U paty kříže je postavena lebka. Před křížem klečí na skalce prostovlasá dívčí postava s rukama složenýma k modlitbě, oděná řásnou suknicí vrženou vzadu až přes chodidla, v živůtku širokých rukávů stažených v zápěstí nabíranými límečky, s okružím kolem krku. Obličej mírně zdvižený hledí na kříž. Pod koleny na skalce je vytesáno v kartuši rodové znamení.

Druhý díl náhrobku je kamenná deska 72cm-39cm. Její hořejší polovice má vyvýšený čtverec a na něm velkou latinkou vyrytý nápis:

                                TVTO LEZI IVSTINKA

                                DCZERKA . MARTINA

                                MINCZERA . Z PRAVDNI

                                KA . KTERAZ . ZMRZELA

                                 . Z . DNE . MIESICZE . MA

                                GE . LETA . 1592 . P . B . RA

                                CZ GI W POCZIET WOL

                                ENEICH . SWGICH .

                                          . PRZIGITI                          

Ve spodní polovici kamene pod nápisem jsou v rozích čtyři pětilisté růžice spodobující hlavy ozdobných hřebů a mezi nimi je ozdobně orámovaný oválný štít se znamením jako na prvním díle Jistinčina náhrobníku.

 1. Náhrobník děvčete nebo mladé ženy, jejíž poprsí s rukama sepjatýma, v podrobně znázorněném šatě vyniká z polokruhovité klenby v horní polovině kamene.12 Dolní půlku pod poprsím zaujímá tabulka ozdobného rámce s nápisem, z něhož lze číst jenom začátek prvního řádku:

                         LETA . PANIE . 1601 . 9 . DNE … GEST

V horních rozích kamene je vytesán štítek. Erbovní znamení však již není znatelné na žádném z nich. Snad tu byly vyznačeny erby otce a matky, nebo manželův a vlastní. Náhrobník je z velmi měkkého pískovce. Šířka 59cm, výška 98cm.13