Tříkrálová sbírka v Bučovicích

Tradiční tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika bude letos v Bučovicích v sobotu 11.1.2020. Sraz koledníků v 9:00 na faře.

Ekumenická modlitba

V aliančním týdnu modliteb vás zveme do kostela Nanebevzetí Panny Marie v úterý 7.1. v 18:00 hod., do centra Naděje ve Vícemilicích v sobotu 11.1. v 18:00 hod. ke společné modlitbě. Přijďte se modlit s námi!

Vánoční koncerty ve farním kostele

Zveme vás benefiční koncert ve prospěch generální opravy varhan ve farním kostele.

Betlémské světlo

Betlémské světlo je k dispozici v předsíni kostela během dne do Božího hodu vánočního.

Advetní dílnička na faře

Maminky s dětmi zveme vázání adventních věnců na faru v Bučovicích v sobotu 30.11.2019 v 15:00.

Děkanátní poutní zájezd

Zveme vás na putování „Itálií se sv. Františkem a o. Pio“ od 5. do 12.10.2019.

Děkanátní pouť pro mládež Znojmo- Vídeň

Mládež 6.-9. třídy ZŠ zveme na pouť po stopách sv. Klementa Maria Hofbauera do Znojma a Vídně ve dnech 27.-28.9.2019.

Duchovní obnova pro mládež od 15 let

Slavkovský děkanát zve mládež na duchovní obnovu do Domu Svaté Rodiny ve dnech 20.-21.9.2019. Obnovu vede o. Petr Beneš.

Večer chval-Výletiště Nevojice-6.9.2019

Zveme vás na Večer chval na Výletiště do Nevojic s kapelou Lighthouse 6.9.2019 v 19:30 hodin.