Svatodušní vigilie

V předvečer slavnosti Seslání Ducha Svatého v sobotu 30.5. bude ve 20 h. v kostele v Bučovicích modlitba za farnost.

Korunovační pouť v Žarošicích

Korunovační pouť ve středu 13. května v 19:00

Sbírka

Peněžní sbírka pro farnost

Zapalte svíčku na Velikonoční vigilii

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

Modlitba

Každý z nás, kdo byl pokřtěn byl v okamžiku svého křtu pomazán a uschopněn pro službu modlitby. Za sebe i své bližní.

Nová skupina Farnost Bučovice

Pro usnadnění komunikace farnosti byla zřízena nová skupina Farnost Bučovice na www.facebook.com

Farní duchovní obnova - Poločasy

Zveme na farní netradiční duchovní obnovu 7. března 2020 od 15:00 na faře v Bučovicích. Vede P. Jan Hanák.

Svatovalentýnské setkání

Přijďte se modlit za dobrou volbu životního partnera na přímluvu a ve svátek svatého Valentýna. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích 14. února 2020 od 18:00.

Pozvání na společenský ples v Katolickém domě

Zveme na společenský ples v sálu Katolického domu v Bučovicích v sobotu 8. února 2020 od 20 hod.